Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Tuczępy
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Obwieszczenia Decyzje Środowiskowe Rok 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2022, bieżące, menu 93 - BIP - Gmina Tuczępy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2022

Data wytworzenia 2022-12-27, ostatniej modyfikacji 2022-12-29 09:03

Budowa biometanowni z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 175/4, 175/5 i 173/4 obręb Rzędów, gmina Tuczępy

Tuczępy, 23-12-2022 r. Znak: BGK.V.6220.8.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 100 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm) Wójt Gminy Tuczępy zawiadamia strony postępowania, o wydaniu w dniu 23.12.2022 r. postanowienia znak: BGK.V.6220.8.2022 o zawieszeniu z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu stwierdzenie
Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 08:52

Budowa do dwóch farm fotowoltaicznych PV Rzędów o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Tuczępy, 16-12-2022 Znak: BGK.V.6220.7.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.
Data wytworzenia 2022-12-12, ostatniej modyfikacji 2022-12-12 08:47

„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Góra na dz. nr ew. 157 i w miejscowości Nieciesławice na dz. nr ew. 322 od km 0+000 do km 1+354”

Tuczępy, 08-12-2022 Znak: BGK.V.6220.5.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.
Data wytworzenia 2022-12-12, ostatniej modyfikacji 2022-12-12 08:45

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Góra na dz. nr ew. 157 i w miejscowości Nieciesławice na dz. nr ew. 322 od km 0+000 do km 1+354

Tuczępy, 08-12-2022 r. Znak: BGK.V.6220.5.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), Wójt Gminy Tuczępy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2022 r. wydał decyzję znak: BGK.V.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
Data wytworzenia 2022-12-01, ostatniej modyfikacji 2022-12-05 11:07

Zakład produkcji paliwa alternatywnego, suszarni paliw alternatywnych oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji

Tuczępy, 29-11-2022 Znak: BGK-I.6220.8.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.
Data wytworzenia 2022-11-09, ostatniej modyfikacji 2022-11-09 08:07

„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Góra na dz. nr ew. 157 i w miejscowości Nieciesławice na dz. nr ew. 322 od km 0+000 do km 1+354

Tuczępy, 07-11-2022 Znak: BGK.V.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.
Data wytworzenia 2022-11-09, ostatniej modyfikacji 2022-11-09 08:06

Budowa biometanowni z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 175/4, 175/5 i 173/4 obręb Rzędów, gmina Tuczępy

Tuczępy, 07-11-2022 Znak: BGK.V.6220.8.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 64, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2022-10-05, ostatniej modyfikacji 2022-10-06 10:55

Zakład produkcji paliwa alternatywnego, suszarni paliw alternatywnych oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji

Tuczępy, 04-10-2022 Znak: BGK-I.6220.8.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Tuczępy zawiadamia strony postępowania
Data wytworzenia 2022-10-06, ostatniej modyfikacji 2022-10-06 08:01

Budowa biometanowni z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 175/4, 175/5 i 173/4 obręb Rzędów, gmina Tuczępy

Tuczępy, 04-10-2022 Znak: BGK.V.6220.8.2022 OBWIESZCZENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2022-10-03, ostatniej modyfikacji 2022-10-04 08:01

Budowa fermy drobiu, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 286, 287 w obrębie Wierzbica, gmina Tuczępy

Tuczępy, 30.09.2022 Znak: BGK-I.6220.7.2018 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.
1 2 3 4 5
1 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.