Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Tuczępy
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Obwieszczenia Decyzje Środowiskowe Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2021, bieżące, menu 37 - BIP - Gmina Tuczępy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Data wytworzenia 2021-12-22, ostatniej modyfikacji 2021-12-22 08:16

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 28,65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Tuczępy, dnia 2021-12-20 Znak: BGK-I.6220.11.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Tuczępy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.12.2021 r. wydał decyzję znak: BGK-I.6220.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
Data wytworzenia 2021-12-22, ostatniej modyfikacji 2021-12-22 08:15

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 28,65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Tuczępy, dnia 2021-12-20 Znak: BGK-I.6220.11.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Tuczępy zawiadamia strony postępowania,
Data wytworzenia 2021-12-16, ostatniej modyfikacji 2021-12-16 07:13

Przetwarzanie (bioremediacja) w procesie odzysku R5 odpadów wiertniczych (zwiercin-urobku) zawierających substancje ropopochodne, sklasyfikowanych w katalogu odpadów jako kod 01 05 05* - (płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową)

Tuczępy, dnia 2020-12-13 Znak:BGK-I.6220.12.2020 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 30 oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Tuczępy podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia
Data wytworzenia 2021-12-02, ostatniej modyfikacji 2021-12-02 08:19

"Zakład produkcji paliwa alternatywnego, suszarni paliw alternatywnych oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji"

Tuczępy, 2021-11-29 Znak: BGK-I.6220.8.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Tuczępy zawiadamia strony postępowania
Data wytworzenia 2021-12-02, ostatniej modyfikacji 2021-12-02 08:17

Budowa fermy drobiu, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 286, 287 w obrębie Wierzbica, gmina Tuczępy

Tuczępy, dnia 2021.11.29 Znak: BGK-I.6220.7.2018 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania
Data wytworzenia 2021-11-26, ostatniej modyfikacji 2021-11-26 09:11

Zakład produkcji paliwa alternatywnego, suszarni paliw alternatywnych oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji

Tuczępy, dnia 2021-11-24 Znak: BGK-I.6220.8.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 64, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2021-11-19, ostatniej modyfikacji 2021-11-19 07:44

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 28,65 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną.

Tuczępy, dnia 2021-11-17 Znak: BGK-I.6220.11.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.
Data wytworzenia 2021-11-15, ostatniej modyfikacji 2021-11-15 07:38

Budowa instalacji do produkcji dodatków do flotacji rud miedzi na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie

Tuczępy, dnia 2021-11-09 Znak:BGK-I.6220.12.2021 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 30 oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Wójt Gminy Tuczępy podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
Data wytworzenia 2021-11-15, ostatniej modyfikacji 2021-11-15 07:36

Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy, pow. Buski, woj. świętokrzyskie

Tuczępy, dnia 2021-11-09 Znak:BGK-I.6220.13.2021 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 30 oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Wójt Gminy Tuczępy podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
Data wytworzenia 2021-10-29, ostatniej modyfikacji 2021-10-29 09:31

"Budowa stawów ziemnych, kopanych ogroblowanych przeznaczonych do celów rekreacyjnych z możliwością hodowli ryb karpiowatych dla potrzeb własnych"

Tuczępy, dnia 2021-10-27 Znak: BGK-I.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 64, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.